Kích thước: 270x125
Trọng lượng: 3.9kg
Tải trọng: 70kg
Chất liệu: SS 304 
Xử lý bề mặt: Mài bóng gương